Nakládka

Rezervácia časového okna expedície Xella


Ponúkame vám možnosť rezervácie časového okna expedície v závodoch Xella.


  • Dodržanie vopred rezervovaného časového okna pre vás znamená rýchlejšie odbavenie: váš kamión bude prvý v poradí na nakládku či vykládku.
  • Pre rezerváciu časového okna je potrebné číslo prepravy Xella (z Objednávky prepravy) alebo číslo zákazky Xella (z Potvrdenia zákazky), tzn. pre každý kamión zvlášť.
  • Rezervácia je obmedzená najskôr za 3 hodiny od aktuálneho času a maximálne 5 dní do budúcnosti.
  • Rezervácia časového okna nie je povinná – na nakládku môžete prísť aj bez rezervácie časového okna. A to aj preto, že do týchto rezervácií nie je zahrnutá celá kapacita expedície Xella.
  • Vaše časové okno nahláste na odbavenie závodu Xella a dodržte príchod 5 minút pred začiatkom časového okna.