Nakládka

Rezervácia časového okna expedície Xella


  • Rezervácia časového okna nie je povinná – na nakládku môžete prísť aj bez rezervácie časového okna. A to aj preto, že do týchto rezervácií nie je zahrnutá celá kapacita expedície Xella. Dodržanie vopred rezervovaného časového okna pre vás znamená rýchlejšie odbavenie: váš kamión bude prvý v poradí na nakládku či vykládku
  • Rezervácia je obmedzená od aktuálneho času najskôr za 3 hodiny a maximálne 5 dní do budúcnosti
  • Pre rezerváciu časového okna je nutné číslo prepravy Xella z Objednávky prepravy resp. Transportného avíza – bez platného čísla prepravy nie je rezervácia platná a bude zrušená!
  • Rezervácia časového okna je platná až po potvrdení dispečerom Xella – následne dostanete potvrdzujúci e-mail. Nové požiadavky na rezervácie štandardne spracovávame v rámci pracovnej doby od 7:00 do 15:00 hod.
  • Vaše existujúce rezervácie môžete spravovať cez prihlásenie na www.nakladka.ytong.sk/wp-admin
  • Dodržte príchod 5 minút pred začiatkom časového okna na vrátnicu / odbavenie Xella