Nakládka

Rezervácia časového okna expedície Xella


  • Dodržanie vopred rezervovaného časového okna pre vás znamená rýchlejšie odbavenie: váš kamión bude prvý v poradí na nakládku či vykládku.
  • Pre rezerváciu časového okna je nutné číslo prepravy Xella z Objednávky prepravy resp. Transportného avíza – bez platného čísla prepravy nie je rezervácia platná a bude zrušená!
  • Rezervácia je obmedzená od aktuálneho času najskôr za 3 hodiny a maximálne 5 dní do budúcnosti.
  • Rezervácia časového okna nie je povinná – na nakládku môžete prísť aj bez rezervácie časového okna. A to aj preto, že do týchto rezervácií nie je zahrnutá celá kapacita expedície Xella.
  • Dodržte príchod 5 minút pred začiatkom časového okna na vrátnicu / odbavenie Xella.
  • Vaša odoslané rezervácie môžete spravovať a nové rezervácie vytvárať cez prihlásenie na www.nakladka.ytong.sk/wp-admin